Dzisiaj: godz.:
poczta firmowa | mapa witryny | dodaj do ulubionych | startuj z nami

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

W dniu 29.03.2011 r. Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie inwestycji pn. „Zastosowanie Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) do produkcji koksu poprzez budowę baterii koksowniczej nr 1 systemu ubijanego wraz z obiektami przynależnymi w Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o.”. Na realizację tego projektu Spółka otrzymała dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości 20.000.000,00 zł. Całkowity koszt inwestycji to 168.951.080,00 zł netto.

Projekt dotyczył budowy baterii koksowniczej systemu ubijanego wraz z obiektami przynależnymi. Zgodnie z jego harmonogramem roboty zostały zrealizowane w okresie 15 miesięcy, tj. od maja 2010 do sierpnia 2011 r. Dzięki budowie nowej baterii koksowniczej osiągnięta została znaczna poprawa w zakresie ochrony środowiska poprzez zastosowanie najnowszej technologii, która spełnia standardy i wymogi środowiskowe polskie i unijne, określane dyrektywą IPPC. Restrukturyzacja koksowni w zakresie rozwiązań technicznych i technologicznych jest w pełni zgodna z wymogami najlepszych dostępnych technik (BAT), opublikowanych w dokumencie„ Best Available Techniques Reference Document on the Production of Iron and Steel” (BREF), Sevilla 2000, co gwarantuje jej wysoki poziom techniczny.

Webdesigne i administracja strony - INTEBUCO POLSKA Sp. z o.o.