Dzisiaj: godz.:
mapa witryny | dodaj do ulubionych | startuj z nami

Informacje ogólne o projekcie „Budowa innowacyjnej i przyjaznej środowisku baterii koksowniczej w Częstochowie”

W dniu 04.01.2011 r. Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. podpisała umowę z Ministerstwem Gospodarki na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa innowacyjnej i przyjaznej środowisku baterii koksowniczej w Częstochowie”. Na realizację tego projektu Spółka otrzymała dofinansowanie w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 4.5.1 w wysokości 48.060.324 zł. Całkowity koszt inwestycji to 196.568.871,24 zł, w tym koszty kwalifikowane 160.201.080 zł.

Projekt dotyczył budowy baterii koksowniczej systemu ubijanego wraz z obiektami przynależnymi w Częstochowie. Zgodnie z jego Harmonogramem roboty zostały zrealizowane w okresie 15 miesięcy, tj. od maja 2010 do sierpnia 2011 r. W ramach projektu zastosowano innowacyjną technikę i technologię do produkcji koksu, która spełnia standardy i wymogi środowiskowe polskie i unijne, określane dyrektywą IPPC. Restrukturyzacja koksowni w zakresie rozwiązań technicznych i technologicznych jest w pełni zgodna z wymogami najlepszych dostępnych technik (BAT), opublikowanych w dokumencie„ Best Available Techniques Reference Document on the Production of Iron and Steel” (BREF), Sevilla 2000, co gwarantuje jej wysoki poziom techniczny.

Ponadto zastosowanie nowej technologii oraz rozbudowa zakładu umożliwiły utworzenie ponad 150 nowych miejsc pracy.

Kontakt

Informacji na temat realizowanego projektu udzielają:

Olga Urbanek
Główny Specjalista ds. Innowacyjności i Rozwoju
E-mail: olga.urbanek@koksownianowa.pl
Telefon: +48 34 389 07 73
Fax: +48 34 389 07 99
Telefon komórkowy: +48 609 700 255
Andrzej Jachym
Główny Specjalista ds. Inwestycji
E-mail: andrzej.jachym@koksownianowa.pl
Telefon: +48 34 389 07 53
Fax: +48 34 389 07 99
Telefon komórkowy: +48 668 879 402

Webdesigne i administracja strony - INTEBUCO POLSKA Sp. z o.o.