Dzisiaj: godz.:
mapa witryny | dodaj do ulubionych | startuj z nami

Historia

Nasza Koksownia to 60 lat tradycji koksownictwa.

Budowę zakładu Koksowni w Hucie Częstochowa rozpoczęto w 1955 roku. 5 lat później uruchomiono dwie pierwsze baterie koksownicze. W okresie od 1962 do 1973 oddano do eksploatacji kolejne cztery baterie. W latach 1974-1983 roczna produkcja koksu przekraczała 2 mln ton.

W 2005 roku właścicielem Huty Częstochowa został ukraiński Związek Przemysłowy Donbasu (ISD), który podjął decyzję o wydzieleniu Koksowni ze struktur ISD Huty Częstochowa. Od stycznia 2008 roku Koksownia działa jako samodzielny podmiot pod nazwą Koksownia Częstochowa nowa Spółka z o.o.

W połowie 2009 r. Spółka Zarmen nabyła od ISD Huty Częstochowa 100% udziałów w Koksowni. Zakład działa od tej pory w strukturach Grupy Kapitałowej Zarmen. Nowy właściciel rozpoczął gruntowną modernizację zakładu, a Koksownia dołączyła do projektu "Inteligentna koksownia" - jednego z największych europejskich projektów zakładających współpracę nauki z przemysłem.

W maju 2010 roku rozpoczęto budowę nowej baterii koksowniczej nr 1, która była jednym z kluczowych etapów modernizacji zakładu. Generalnym Realizatorem Inwestycji została firma Zarmen Sp. z o.o. specjalizująca się w kompleksowym wykonawstwie inwestycji przemysłowych i utrzymaniu ruchu zakładów przemysłowych z branży hutniczej i koksowniczej. Bateria została uruchomiona we wrześniu 2011 r. Przy jej budowie zastosowano najnowsze technologie o uznanym standardzie światowym, dzięki którym jest ona całkowicie przyjazna dla środowiska.

We wrześniu 2015 roku zakończono budowę nowej, innowacyjnej instalacji oczyszczania gazu koksowniczego. Na obydwie inwestycje pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Obecnie trwa budowa nowej, szerokokomorowej baterii nr 4bis przeznaczonej do produkcji koksu odlewniczego. Jej uruchomienie planowane jest w II połowie 2017 roku. Rozpoczęliśmy także budowę nowego składowiska węgla.

Prowadzone w naszym przedsiębiorstwie inwestycje należą do największych na polskim rynku koksowniczym.

> Webdesigne i administracja strony - INTEBUCO POLSKA Sp. z o.o.