Dzisiaj: godz.:
mapa witryny | dodaj do ulubionych | startuj z nami

Ekologia

Nasza firma w swojej działalności kierując się troską o środowisko naturalne, dotrzymuje wszelkich standardów w zakresie ekologii i ochrony środowiska. Firma stosuje i wdraża wszystkie dostępne techniki (BAT) dążąc do zmniejszenia oddziaływania na środowisko naturalne.

Dążenie do uzyskania jak najlepszej jakości produktu przy zachowaniu pełnej zgodności z normami unijnymi jest sprawą priorytetową dla Spółki Koksownia Częstochowa Nowa.

Najnowsze działania modernizacyjne oraz inwestycyjne prowadzą do ciągłej poprawy neutralności oddziaływania procesu produkcji na środowisko naturalne.

Wprowadzając nowe technologie kładziemy duży nacisk na pełną zgodność z obowiązującymi standardami i normami, starając się wybrać najbardziej ekologiczne rozwiązania.

Wdrażane Systemy Zarządzania Środowiskowego ISO wskazują na pełne zaangażowanie naszej firmy w walkę z efektem cieplarnianym oraz czynny udział w zmniejszaniu negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.> Webdesigne i administracja strony - INTEBUCO POLSKA Sp. z o.o.