Dzisiaj: godz.:
mapa witryny | dodaj do ulubionych | startuj z nami

Aktualności


Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.09.2016 firma A.S. Inter Silesia Sp. z o.o. przestanie występować jako Operator Handlowy Koksowni10-06-2013

Oferta użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. i Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o. oferują do sprzedaży:

1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Częstochowie (ul. Wielkopiecowa), oznaczonych jako:

  • działki o numerach: 2/370, 2/372, 2/367, 2/368, 2/365, 2/361, 10/64, 2/371, 2/369, 2/364, 2/366, 2/360, 2/362, 2/363, 11/1, 10/63, 2/157, 11/2, 2/158, 2/129, 2/162, 2/134, 2/175, 2/139, 2/181, 2/182, 2/146, 2/183, 2/283, 2/356, 2/357 (obręb 302), o łącznej powierzchni 16,7925 ha.
Dla wyżej wymienionych nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste nr CZ1C/0160381/5, CZ1C/00160379/8, CZ1C/00160378/1

2. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Częstochowie (ul. Wielkopiecowa), oznaczonych jako:

  • działki o numerach: 2/140, 2/252, 10/16, 2/176, 2/245, 2/334, 2/335, 2/337, 2/332, 2/333, 2/354, 2/355, o łącznej powierzchni 16,3449 ha.
Dla wyżej wymienionych nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr CZ1C/00130099/2.

3. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, usytuowanej w Częstochowie w dzielnicy Mirów (ul. Brzegowa), oznaczonej jako działka nr 63 (obręb 265), o łącznej powierzchni 7,5755 ha, częściowo zabudowanej obiektami końcowej oczyszczalni ścieków przemysłowych, wolnostojącym podpiwniczonym 3-kondygnacyjnym budynkiem technologicznym, przeznaczonym na pompownie, stanowisko przygotowania reagentów, pomieszczenie ruchu elektrycznego i AKPiA, laboratorium, warsztat mechaniczny, pomieszczenia socjalno-biurowe, uzbrojonej w energię elektryczną, sieci energetyczne, wodociągowe, kanalizację deszczową i sanitarną, a także ogrodzonej (siatka stalowa) i oświetlonej (latarnie), posiadającej asfaltowe drogi i chodniki z płyt betonowych wraz z krawężnikami.

Dla wyżej wymienionej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr CZ1C/00156987/2.

Przedmiot sprzedaży można oglądać w godz. 08:00-15:00 po wcześniejszym ustaleniu terminu. Szczegółowe informacje pod nr. tel. 34 389 07 83 lub 34 389 07 01, e-mail: biuro@koksownianowa.pl.

Sprzedający zastrzega sobie prawo wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia postępowania ofertowego dotyczącego zbycia przedmiotu sprzedaży bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.06-06-2013

V Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

W dniach 13-15 maja br. odbyl się V Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, w którym wzięli udział: Prezes Grupy Zarmen Zbigniew Koncewicz oraz Prezes KCN Tadeusz Wenecki.

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) jest trzydniowym cyklem debat i spotkań z udziałem ponad sześciu tysięcy gości z kraju i z zagranicy.

Uczestnikami Europejskiego Kongresu Gospodarczego są m.in. unijni komisarze – w tym roku byli to Andris Piebalgs, Komisarz UE ds. Rozwoju oraz Janez Potočnik, Komisarz UE ds. Środowiska, oraz w specjalnym wystąpieniu multimedialnym Janusz Lewandowski, Komisarz UE ds. Budżetu i Programowania Finansowego, a także liczni reprezentanci rządów państw europejskich. Wydarzenie zainaugurowali ministrowie gospodarek krajów europejskich, m.in .: Martin Kuba, Minister Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej, Tomáš Malatinský, Minister Gospodarki Słowacji, Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki RP, Mihaly Varga, Minister Gospodarki Narodowej Węgier oraz Varujan Vosganian, Minister Gospodarki Rumunii.

Wiodące nurty tematyczne tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego objęły: wzrost gospodarczy, przyszłość strefy euro, globalizację, politykę energetyczno-klimatyczną i rolę Europy Centralnej. W zakresie tematycznym V Europejskiego Kongresu Gospodarczego znalazły się także najistotniejsze kwestie dla przyszłości takich dziedzin gospodarki i życia publicznego jak: finanse, górnictwo, samorządy i polityka regionalna, infrastruktura, transport, budownictwo i nieruchomości, motoryzacja oraz innowacje.20-04-2013

Koksownia Częstochowa Nowa – company overview

Uprzejmie informujemy, że w sekcji dla prasy pojawiła się prezentacja naszej firmy w języku angielskim „Koksownia Częstochowa Nowa – company overview”22-03-2013

Ogłoszenie o pracę

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. zartrudni od zaraz:

Maszynistę pociągu,
Ustawiacza,
Dyżurnego ruchu.

Wymagania:

  • wykształcenie średnie,
  • aktualne świadectwo kwalifikacyjne do obsługi lokomotywy,
  • osoba z doświadczeniem zawodowym.
CV prosimy kierować na adres:
agnieszka.sosnica@koksownianowa.pl16-01-2013

Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych – CO2

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. otrzymała decyzję Marszałka Województwa Śląskiego zezwalającą na emisję gazów cieplarnianych z instalacji do produkcji koksu. Prowadzący instalację był zobowiązany do złożenia wniosku o zmianę zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych w związku z treścią art. 44 ust. 1 ustawy z 28 kwietnia 2011r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, gdyż zmieniły się przepisy dotyczące sposobu monitorowania wielkości emisji gazów cieplarnianych, tzn. weszło w życie Rozporządzenie Komisji Europejskiej Nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w którym zostały określone zasady monitorowania wielkości emisji mające zastosowanie od 1 stycznia 2013r. Decyzja została wydana na okres 10 lat czyli będzie obowiązywać do 2022r.17-03-2012

Nowa znaczy nowoczesna

Rozmowa z Tadeuszem Weneckim, Prezesem Zarządu Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

Nazwę potraktowaliście Państwo dość dosłownie, bowiem Koksownia Częstochowa Nowa jest w każdym wymiarze, nowe technologie, nowa bateria, nowa polityka… Czy mam rację?

Jako samodzielny podmiot gospodarczy działamy od 1 stycznia 2008 r. Od początku uzyskania osobowości prawnej naszym celem była technologiczna reaktywacja Zakładu. Próby samodzielnego rozwoju, chociaż znaczone sukcesami (planowanie w 2008 budowy nowej baterii koksowniczej, w 2009 uruchomienie biologicznej oczyszczalni ścieków), były niezwykle trudne do przeprowadzenia, tym bardziej, że świat pogrążał się w kryzysie. W połowie 2009 r., a więc po półtorarocznej w pełni samodzielnej działalności, udziały w Spółce przejęła chorzowska firma ZARMEN Sp. z o.o. – generalny wykonawca naszej największej inwestycji – budowy baterii koksowniczej nr 1 o wydajności ~400 tys. ton/rok, którą uruchomiliśmy w sierpniu 2011 r. To, o czym pan wspomniał, stało się możliwe dzięki ścisłej współpracy z ZARMENEM, który Koksownię Częstochowa Nowa potraktował z należytą uwagą i pieczołowitością, co zaowocowało nowymi rozwiązaniami, zgłoszeniami patentowymi i aktywnością innowacyjno-technologiczną w każdym obszarze działalności Zakładu. Tak – jesteśmy nową koksownią, pod każdym względem, również w sferze gospodarczo-ekonomicznej.

Co to oznacza?

Lepszą pozycję w branży, niższe koszty produkcji, konkurencyjność na trudnym rynku koksowniczym oraz pozytywne relacje z innymi producentami, przy czym musimy wyróżniać się wśród nich niższymi kosztami środowiskowymi i energetycznymi. Naszym głównym celem jest utrzymanie trwałego rozwoju z naciskiem na innowacyjność techniczną i technologiczną w okresie długofalowym. Możemy tego dokonać spełniając bezwarunkowo trzy wymogi: musimy mieć produkt wysokiej jakości, w niskiej cenie i o długofalowej stabilności obu tych czynników. Jest to możliwe tylko poprzez ciągły rozwój, mądrą politykę środowiskową i racjonalną symbiozę z miastem, na którego obrzeżach działamy. Dużą część środków inwestycyjnych przeznaczamy na działania proekologiczne, jesteśmy bowiem na obrzeżu Częstochowy i nie możemy pozwolić sobie na uciążliwość w jakimkolwiek zakresie.

Powszechne wyobrażenie ukazuje koksownie w zupełnie innym świetle.

Ale to nadal wyobrażenie. Dzisiaj koks jest wysoko wyspecjalizowanym produktem, o bardzo precyzyjnej standaryzacji; jest kwalifikowanym wyrobem do procesów technologicznych związanych z innymi technologiami. Specjalizacja wymaga nowoczesnych rozwiązań i kolejnych inwestycji. Proces ten konsekwentnie realizujemy określając programy rozwojowe w perspektywie najbliższego dwudziestolecia, które pozwoli nam stać się koksownią w pełni nowoczesną, inteligentną, będącą wizytówką ZARMENU i Częstochowy. Nasz długofalowy i trwały rozwój daje możliwości także innym podmiotom. Wymaganym warunkiem jest jednak obopólna korzyść.

Rozmawiał I. Kudelski.15-01-2012

Koksownia Częstochowa Nowa – lokomotywa innowacji Grupy ZARMEN

Koksownia Częstochowa Nowa Sp.z o.o. zakończyła w sierpniu realizację dużego projektu inwestycyjnego pn. Budowa Baterii Koksowniczej nr 1. Jest to nowoczesny obiekt produkcyjny o wydajności 400 tys. ton koksu rocznie.

Nowe czy nowoczesne?

W branży koksowniczej od dawna trwa dyskusja, czy zbudowane w ostatnich kilku latach baterie koksownicze są tylko nowe, czy także nowoczesne.

My takiego dylematu nie mieliśmy. Uznaliśmy, że założenia do projektu muszą w pełni odzwierciedlać aktualną i przyszłą sytuację branży koksowniczej w Polsce, źródła surowców do produkcji, wymagania BAT, energooszczędność, ochronę środowiska, bezpieczeństwo pracy, jakość dostosowania do potrzeb rynku, a także elastyczność produkcji.

Wszystkie te warunki łącznie dają efekt trwałej konkurencyjności produkcji.

Rozwiązania techniczne zastosowane w Koksowni Częstochowa Nowa są nowoczesne i innowacyjne.

Szereg konkretnych rozwiązań z naszego projektu było podstawą aplikacji o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Pozyskaliśmy w ten sposób 48 mln zł.

Obecnie Koksownia Częstochowa Nowa podwoiła moce produkcyjne, uzyskując zdolność produkcyjną 650 tys. ton koksu rocznie.

Generalnym realizatorem inwestycji była firma ZARMEN Sp. z o.o. – lider w budowaniu urządzeń koksowniczych w Polsce i za granicą. W wyniku realizacji innowacyjnych rozwiązań, przy współpracy z zabrzańskim Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla, zgłoszono do ochrony patentowej 8 rozwiązań. Do realizacji kolejnych projektów inwestycyjnych w koksownictwie krajowym i zagranicznym ZARMEN przystąpi z ofertą innowacyjnych rozwiązań.

Nie tylko koks

ZARMEN to nie tylko koksownictwo. To także urządzenia do przeróbki węgla, przemysł cementowy, hutnictwo. Daje również możliwość przenoszenia sprawdzonych rozwiązań z branży do branży i szczyci się interdyscyplinarnym doświadczeniem. Wykorzystując te atuty, ZARMEN Sp. z o.o. z powodzeniem realizuje innowacyjny projekt – Centrum Czystych Technologii Węglowych w Zabrzu.

ZARMEN to także wysoka specjalizacja. Spółka-córka Energomontaż Zachód Wrocław to wspaniałe tradycje w realizowaniu projektów energetycznych w energetyce zawodowej i zakładowej oraz chemii. Po dokapitalizowaniu i wyposażeniu w nowoczesny sprzęt w 2010 roku, z powodzeniem realizuje duże projekty inwestycyjne. Przykładem może być projekt dla ArcelorMittal w Krakowie.

Do największych realizacji Energomontażu Zachód należą prace w Elektrowniach: Dolna Odra, Rybnik, Opole, Wrocław. Ostatnia ważniejsza realizacja to dostawy i prace montażowe w Elektrowni Turów, EC Wrocław, EC Gorzów, EC Łódź. Spółka posiada certyfikaty oraz dopuszczenia niezbędne do realizacji tego typu projektów.

Produkcja i jakość

Oprócz Koksowni Częstochowa Nowa, sztandarowym zakładem produkcyjnym jest Kuźnia ZARMEN FPA Sp. z o.o. w Zdzieszowicach. Tradycje Kuźni Huty Lucchini w Warszawie kontynuowane są w najnowocześniejszym wydaniu w Zdzieszowicach.

Nowoczesna technologia, bogate zaplecze produkcyjne, a także doświadczona załoga oraz wprowadzony i systematycznie udoskonalany System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009 to gwarancja produkcji wyrobów o najwyższej jakości.

Zarmen FPA to producent odkuwek swobodnie kutych: prętów, pierścieni, krążków, wałów, walców i innych elementów kutych przeznaczonych do przemysłu: maszynowego, stoczniowego, energetycznego, petrochemicznego, cementowego i wielu innych gałęzi przemysłu.

Dzięki zróżnicowanej gamie gatunków, począwszy od węglowych, a skończywszy na wysokostopowych, oraz różnorodności produkowanych wyrobów o ciężarze od 200 kg do 25 ton ZARMEN FPA jest w stanie zadowolić nawet najwybredniejszych klientów, zaś niezależne od produkcji laboratorium badawcze potwierdza wykonanie wyrobu o nieskazitelnej jakości i najwyższych parametrach.27-12-2011

Koksownia Częstochowa Nowa ma być wizytówką Zarmenu.

Celem należącej do Zarmenu Koksowni Częstochowa Nowa jest uzyskanie stabilnej pozycji na rynku producentów koksu.

Zamierza ona rocznie produkować ok. 1 mln ton koksu wielkopiecowego oraz ok. 300 tysięcy ton koksu odlewniczego.

Celem Zarmenu jest zaprojektowanie i wybudowanie własnymi siłami nowoczesnego zakładu koksowniczego.

Zarmen podszedł do sprawy kompleksowo. Nabył cenioną na rynku firmę inżynieryjną HPH-Hutmaszprojekt, która zajmuje się między innymi projektowaniem, dostawą maszyn oraz realizacją inwestycji "pod klucz" dla przemysłu, w tym hutnictwa i koksownictwa.

Zarmen podpisał już umowę z firmą Piecexport-Piecbud, która w przyszłości ma być współwłaścicielem HPH. Do współpracy Zarmen zaprosił też ceniony w światowym koksownictwie Giprokoks, który ma się wymieniać i uzupełniać doświadczeniami z HPH-Hutmaszprojekt.

To zasadne, zważywszy, że w projektowaniu wszystkich działających u nas koksowni uczestniczył Giprokoks, od lat lokujący swe projekty na całym świecie, natomiast zastosowane w polskich koksowniach maszyny opracowano w HPH-Hutmaszprojekcie.

A zatem Zarmen będzie korzystał z efektu synergii wynikającego ze współpracy obu tych podmiotów. To dzięki Zarmenowi Giprokoks zdecydował się na uruchomienie swego oddziału w Chorzowie.

Koksownia Częstochowa Nowa jest partnerem przemysłowym projektu badawczego "Inteligentna koksownia spełniająca wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki" prowadzonego od początku bieżącego roku.

Projekt zakłada opracowanie efektywnych i ekologicznych rozwiązań służących rozwojowi polskiego koksownictwa w oparciu o najnowocześniejsze technologie. Za realizację projektu - finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - odpowiada Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. Efektem projektu mają być nowe produkty, w tym techniczne i informatyczne, które po 2013 roku znajdą praktyczne zastosowanie.

Chodzi tu o rozwiązania z zakresu ochrony środowiska, energochłonności, a ponadto w dziedzinie sterowania, automatyki czy kontroli procesu koksowania węgla.

Po zakończeniu części badawczej Projektu, Zarmen zamierza stać się współwłaścicielem opracowanych nowych rozwiązań, które po przetestowaniu zostaną wdrożone w Koksowni Częstochowa Nowa.

Wykonawcy poszczególnych prac w ramach projektu Inteligentna koksownia będą wyłaniani w ramach przetargów.

- Zamierzamy na bazie Koksowni Częstochowa Nowa zbudować najbardziej zautomatyzowany w Polsce zakład koksowniczy oraz w oparciu o myśl technologiczną i innowacyjne rozwiązania będące efektem projektu Inteligentna Koksownia, współpracy z Ukraińskim Instytutem Giprokoks , spółką HPH - Hutmaszprojekt z Chorzowa, spółką Askom z Gliwic, jak też ze spółką Piecexport-Piecbud z Dąbrowy Górniczej - zaznacza prezes i właściciel Zarmenu Zbigniew Koncewicz. - Chcemy stanowić trwałą bazę produkcyjną dla hut europejskich, które będziemy zaopatrywać w koks o najwyższych parametrach jakościowych.

Wybudowanie nowoczesnej koksowni ma uczynić z Zarmenu uznanego gracza na rynku koksu.

Jerzy Dudała

Źródło: wnp.pl, Koksownia Częstochowa Nowa ma być wizytówką Zarmenu, Jerzy Dudała - 27-11-2009 15:28


Więcej informacji na stronie Grupy Zarmen
www.grupa.zarmen.pl05-12-2011

Oferta handlowa.

Niniejszym informujemy Państwa iż, w naszej ofercie handlowej w miesiącu grudniu 2011 dostępne są następujące sortymenty koksu:


Koks orzech II o granulacji 20 - 40 mm o parametrach:
Wrt max 12%
A max 11,5%
Vdaf max 2%
Sd max 0,65%
Podziarno 10%
Nadziarno 10%
Qir 25 500 kJ/kg
Koks przemysłowo - opałowy o granulacji 30 – 80 mm o parametrach:
Wrt max 7,5%
A ca 11,5%
Vdaf max 1,5%
Sd max 0,7%
Podziarno max10%
Nadziarno max 10%
Qir 27 100 kJ/kg
Koks odlewniczy + 80 mm o parametrach:
Wrt max 3,0 %
A max10,5 %
Vdaf max 1,0 %
Sd max 0,6 %
Podziarno max 11%
M40 min 80,5 %
M10 max 8 %
CRI min 40 %
CSR max 45 %
Qir 29 500 kJ/kg

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących powyższej oferty prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z firmą A.S. Inter Silesia Sp z o.o., Operatorem Handlowym Koksowni Częstochowa Nowa Sp z o.o.:

Izabela Pustułka – koks odlewniczy,
tel kom. 509 954 519 tel. 32 783 53 53
i.pustulka@as-intersilesia.pl

Jakub Sowiński – koks orzech, koks przemysłowo – opałowy,
tel kom. 501 410 136 tel. 32 783 53 55
j.sowinski@as-intersilesia.pl

Fax: +48 32 783 53 50
info@as-intersilesia.pl
08-09-2011

Nowa inowacyjna bateria nr. 1 uroczyście oddana do użytku.

Nakładem ponad 168 mln złotych w Koksowni Częstochowa Nowa wybudowano nową baterię koksowniczą.Umowa o Generalne Realizatorstwo Inwestycji polegającej na budowie baterii koksowniczej w systemie ubijanym wraz z obiektami towarzyszącymi została podpisana w dniu 20 maja 2010 r. ze specjalistycznym przedsiębiorstwem, ZARMEN Sp. z o.o., liderem budownictwa przemysłowego branży koksochemicznej i energetycznej.

W projekcie zastosowano wymogi najlepszych dostępnych technik (BAT) opublikowanych w dokumencie „Best Available Technoiques Reference Document on the Production of Iron and Steel” (BREF), Sevilla 2000. Przy budowie zastosowano najnowsze technologie o uznanym standardzie światowym, dzięki którym nowa bateria koksownicza jest całkowicie przyjazna dla środowiska.

Notatka prasowa dotycząca nowej baterii: Nowa Bateria. Więcej o Koksowni Częstochowa Nowa na stronie www.koksownianowa.pl oraz na stronach www.gupa-zarmen.pl. Informacje prasowe: Dla prasy, Otwarcie nowej koksowni , Gazeta Częstochowa

30-09-2011

Innowacyjna koksownia.

Budowa nowoczesnej i przyjaznej środowisku baterii w Koksowni Częstochowa Nowa dobiegła końca. To efekt wielkiej i innowacyjnej inwestycji prowadzonej przy wykorzystaniu unijnych funduszy. Dzięki temu koksownia zwiększy liczbę pracowników, a jej moc produkcyjna wzrośnie o 100%.

– Prace badawcze są częścią projektu „Inteligentna Koksownia Spełniająca Wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki”, zakładającego współpracę świata nauki z przemysłem i służącego opracowaniu efektywnych i ekologicznych rozwiązań dla polskiego koksownictwa. Dlatego też ponad jedna czwarta kosztów (48 mln zł) pokryta została unijną dotacją z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Priorytetem jest redukcja emisji zanieczyszczeń oraz zmniejszenie ilości gazu używanego w procesie produkcji. Poprzez optymalne wykorzystanie surowców i energii zostaną spełnione wymogi środowiskowe polskie i unijne, a przy tym firma będzie działać ekonomicznie – mówi Tadeusz Wenecki, prezes zarządu Koksowni Częstochowa Nowa.

Generalnym Realizatorem Inwestycji jest ZARMEN – lider branży budownictwa przemysłowego, znany z nowatorskiego podejścia do rozwiązań technologicznych dla przemysłu i jednocześnie cieszący się opinią solidnego wykonawcy infrastruktury przemysłowej. Po uruchomieniu nowoczesnej baterii, częstochowska koksownia zwiększy dwukrotnie moc produkcyjną do ok. 500 tys. ton rocznie. Ponadto inwestycja umożliwi wytwarzanie koksu odlewniczego, dotąd produkowanego tylko przez jeden zakład w Polsce.

– Podstawą naszego sukcesu jest innowacyjne podejście do działania i nastawienie na ciągły rozwój z zachowaniem zasad BHP i ochrony środowiska. W kolejnych latach planujemy budowę następnej baterii, by docelowo wytwarzać ponad 1 mln ton koksu rocznie – mówi prezes Wenecki.

Magdalena Pułym

Źródło: BiznesRaport Gazety Prawnej, Wydanie Specjalne do wydania nr 9(71) z 30 wrzenia 2011 r.
14-08-2009

Historia Koksownii Nowa.

Budowę zakładu Koksowni w Hucie Częstochowa rozpoczęto na przełomie lat 1955-1956. Prace inwestycyjne były prowadzone równocześnie przy budowie obiektów oddziału Węglosortowni, Piecowni i Węglopochodnych. W roku 1960 oddano do eksploatacji, równocześnie dwie baterie koksownicze ( bateria nr 1 i 2). W okresie od 1962 do 1973 oddano do eksploatacji cztery kolejne baterie koksownicze. W latach 1974-1983, roczna produkcja koksu przekraczała 2 mln ton. W maju 2009 roku włączono do eksploatacji biologiczną oczyszczalnię ścieków, aby zapobiegać oddziaływaniu na środowisko naturalne. Aktualnie pracują dwie baterie koksownicze nr 2 i 4.


12-08-2009

Aktualna oferta handlowa.

Koks jest to paliwo uzyskiwane poprzez przemysłowe wygrzewanie węgla kamiennego w temperaturze 600-1200 °C w specjalnie skonstruowanym piecu koksowniczym za pomocą gazów spalinowych (bez dostępu tlenu). Jest to paliwo o wyższej kaloryczności od zwykłego węgla kopalnego, gdyż zawiera co najmniej 90-95% czystego pierwiastka węgla, przy zastosowaniu specjalnych gatunków węgla i odpowiedniej technologii można uzyskać nawet czystość rzędu 98%. W procesie koksowania z surowego węgla usuwane są gazy, ciecze, substancje łatwotopliwe (np. siarka), oraz inne substancje (głównie organiczne) ulegające rozkładowi w tych temperaturach.

Webdesigne i administracja strony - INTEBUCO POLSKA Sp. z o.o.
nistracja strony - INTEBUCO POLSKA Sp. z o.o.